Over 50 millionar kroner går med når Bjørn Rygg-selskapet testar tomat-teknologi

Higher tomato yield. Lower energy consumption. And carbon capture. Can Jan Terje Vignes get all this at once? In any case, he has bet many millions on it.

Over 50 millionar kroner går med når Bjørn Rygg-selskapet testar tomat-teknologi. Høgare tomatavling. Lågare energiforbruk. Og karbonfangst. Kan Jan Terje Vignes få alt dette på ein gong? Han har i alle fall satsa mange millionar på det.

– Overhovudet ikkje! svarer Jan Terje Vignes og ler høgt.
Jarle Skjæveland og Ørjan Aukland frå selskapet Greencap Solutions ler med. For tomatbonde Vignes har levert eit ironisk svar på spørsmålet «tar du nokon risiko?». READ MORE

Tomat-teknologi. Høgare tomatavling. Lågare energiforbruk. Og karbonfangst.