NEWS

Lager “klimarevolusjon” med ny veksthusteknologi

Lager “klimarevolusjon” med ny veksthusteknologi

Lager "klimarevolusjon" med ny veksthusteknologi Greencap Solutions vil bidra til å løse to av verdens største utfordringer: CO2-utslipp og fremtidig matmangel. Sammen med forskere utvikler, tester og kvalitetssikrer de et bærekraftig veksthussystem for økt og lønnsom produksjon av ferske matvarer av høy kvalitet. Det er ikke beskjedne ambisjoner bak innovasjonsprosjektet som har sin base og forsøksanlegg på Vestlandet, nærmere bestemt Sandnes. Her tester de ny teknologi på tomater i veksthus, og resultatene er mer enn lovende. Prosjektleder Tor Christensen har stor tro på deres klimasystem Environmental Control System (ECS):– Dette er bærekraftig teknologi som renser luft, sparer vann og reduserer utslipp...
Read More

Horisont Energi

1 2 3