Lager "klimarevolusjon" med ny veksthusteknologi

Greencap Solutions vil bidra til å løse to av verdens største utfordringer: CO2-utslipp og fremtidig matmangel. Sammen med forskere utvikler, tester og kvalitetssikrer de et bærekraftig veksthussystem for økt og lønnsom produksjon av ferske matvarer av høy kvalitet.

 

Det er ikke beskjedne ambisjoner bak innovasjonsprosjektet som har sin base og forsøksanlegg på Vestlandet, nærmere bestemt Sandnes. Her tester de ny teknologi på tomater i veksthus, og resultatene er mer enn lovende. Prosjektleder Tor Christensen har stor tro på deres klimasystem Environmental Control System (ECS):

– Dette er bærekraftig teknologi som renser luft, sparer vann og reduserer utslipp av CO₂, reduserer energiforbruk samtidig som det øker matproduksjonen betydelig. Markedet er enormt om vi lykkes.

I Norge har produksjonsøkningen vist 40% høyere avling ved bruk av ECS. I andre deler av verden med mye lavere produksjon per kvadratmeter kan det bety fem ganger så stor avling. Foto: Greencap Solutions

Forskning avgjørende

GreenCap Solutions samarbeider med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), MT Solutions, Gartnerforbundet og en sluttbrukergruppe bestående av flere av Norges største gartnere. Prosjektgruppen dekker hele innovasjonskjeden og skal sikre at utviklingen resulterer i et kommersielt produkt med potensial for å nå et stort nedslagsfelt både nasjonalt og internasjonalt.

– Å samarbeide med forskerne på NIBIO har vært helt avgjørende for oss. De har hjulpet oss med nødvendig testing og verifikasjon av teknologien. Det har vært helt vesentlig for oss å se at vårt system samarbeider godt med plantene, at klimakontrollen er god nok. Det er strenge krav å fylle og vi trenger bekreftelsen på at vårt system fungerer optimalt.

Vi vil ta opp konkurransen med de beste i verden. Midlene fra Forskningsrådet hjelper oss med det, sier Tor Christensen i GreenCap Solutions.

Forskningen har vist resultater langt over forventning.

– Forskerne kaller det en revolusjon og produksjonsøkningen er dramatisk. Plantene har tilpasset seg miljøet raskt og lager mye mer tomatfrukter. I Norge har produksjonsøkningen vist 40% høyere avling. Ved å ta i bruk dette lukkede systemet i andre deler av verden som f.eks. Midt-Østen, et område som er interessant for oss siden de er lite selvforsynte og har mye lavere produksjon per kvadratmeter, tilsier resultatene at vi skal kunne bedre produksjonen med inntil 5 ganger dagens volum.

 • – Det aller, aller viktigste er valg av partnere. Du må vite hvordan de har oppført seg med andre tidligere, sjekk bakgrunnen grundig. De må tørre litt, og de må ha samme motiv som deg. Du vil ikke jobbe vettet av deg uten uttelling eller betaling

 • – Justér ideen til markedet. Problemet er annerledes enn du tror! Du må ut og snakke med markedet og tilpasse ideen

 • – Sjekk teknologien mot de beste, i vårt tilfelle er de i USA, Tyskland og Nederland. Du må vite at de andre ikke har noe bedre

 • – Verden er stor. Går du innom forskerdelen og tester teknologien gjennom et anerkjent system først er mulighetene også enormt store

 • – Hold deg under radaren til store medier før du har fått verifisert resultater. Dersom du finner ut at det ikke virker… Vær sikker før du slår på stortromma

 • – Fokus, fokus, fokus. Ikke gå til høyre eller venstre. Hold hovedfokus hele veien og selg det du har. Ikke la deg lokke til gratisarbeid eller spesialtilpasning til enkeltkunder. Vend deg til de som vil ha det du har og si nei til de som ikke er reelle kunder

 • – Ikke vær redd for å be om mye penger. Be om det det koster

Optimaliserer vekstforhold

Klimavennlig sesonguavhengig produksjon krever et lukket system hvor man kan kontrollere klima, vanning og gjødsling samt plantenes produksjon og produktkvalitet for optimalisering av produksjonforholdene. Veien til et lukket vekstsystem krever teknologiutvikling og forskning på flere fronter, en av disse er klimakontroll.

– Utfordringen er at dagens metoder er svært energikrevende, lite bærekraftige og ikke tilrettelagt fremtidens lukkede vekstsystemer. Dagens produksjonsmetoder begrenser også evnen til å optimalisere samspillet mellom de tre elementene CO₂, luftfuktighet og varme slik at man ikke får utnyttet vekstpotensialet, forklarer Christensen.

Bruk av ECS-systemet vil føre til blant annet følgende fordeler for gartnerne:

1. Økning i plantevekst mellom 30 til 50% på grunn av optimaliserte klimaforhold med tanke på varme, luftfuktighet og CO₂-tilførsel (videre optimalisering av lysforhold vil kunne ytterligere øke planteveksten)

2. Redusert energibehov med 50 %

3. Redusert vannforbruk med 60 %

4. Eliminerte kostnader relatert til innkjøp/produksjon av CO₂ i tillegg til null utslipp av CO₂ til atmosfæren.

I tillegg vil brukeren være sikret tilgang på CO₂ noe som for mange er en knapphetsfaktor idag samt at en ved lukket produksjonssystem unngår mange smittekilder som kan være skadelig på plantene.

Forskning for økt konkurranseevne

Greencap har mottatt 5 millioner kroner fra Forskningsrådet til innovasjonsprosjektet. Det utgjør en stor forskjell for gründerne, sier Christensen:

– Midlene fra Forskningsrådet har gitt oss mer tid til å sette oss enda grundigere inn i det vi driver med, til å se hvor langt de beste i verden har kommet og ta opp konkurransen med dem. Det vi leverer må være helt nytt for å kunne patentbeskyttes.

De idérike gründerne hadde solid erfaring med CO₂ fra virksomheter i utlandet og mye kunnskaper på feltet. De har gjennomført solide markedsundersøkelser og skaffet seg unik markedsinnsikt. At deres veksthussystem kan skape arbeidsplasser er ikke prosjektlederen i tvil om:

– Markedet er stort i Norge og tilnærmet uendelig i utlandet. All produksjon vil foregå i Norge, men eksportere til store markeder hvor vi har forespørsler: USA, Tyskland og Midt-Østen.

– Vi snakket med potensielle kunder og Norsk Gartnerforbund og spurte grundig hva problemet deres var før vi brukte mer tid på det. Forskere fra NIBIO kom også på banen og ga oss backing. Etter dette fikk vi tro på markedet og på at vi kunne få det til. Etter en grundig markedssjekk av vår idé endte vi med en tilpasset variant. Det vi kunne tilby av teknologi var egnet for drift i mindre skala, og var ikke for kostbart å kjøpe.

Aktiv nettverksbygging er noe de legger ned en solid innsats i.

– Hele verden er en kundekrets, men de må vite om deg. Vi har vært mye ute hos potensielle kunder og på konferanser for å knytte kontakter. Vi var raske med å få et forsøksanlegg på plass, det er helt nødvendig å vise kundene noe håndfast. De første kundene må være fornøyde.

Partnere med drive
For å lykkes er det alfa og omega med de rette partnerne, mener Christensen.

– Vi har partnere som samarbeider godt og som føler ansvar for hvert sitt felt. Uten de rette partnerne kan du få søvnløse netter. Det kan ikke være slik at noen jobber og andre sitter igjen med gevinsten. Vi må alle ha driven for å få det til og jobbe på likefot med hver vår ekspertise. Det beste er å kjenne hverandre fra før, og hvis ikke bør du spørre og grave om de du potensielt skal samarbeide med. At vi har en hovedeier (BR Industrier) som vi er godt kjent med og som er industriell og ikke tenker kortsiktig er også veldig viktig for at vi lykkes.

Noen overraskelser har det vært, blant annet hadde noe bestilt utstyr dårligere kvalitet enn forventet.

– Bagateller kan ta mye tid å fikse, så det har blitt noen våkenetter. Men vårt “første prinsipp” har hele tiden fungert, heldigvis.

Det vil alltid være noen som er negative til det du prøver å få til, men ikke la deg stoppe:

– Blås i de negative. Noen fokuserer på problemer, andre sier at det ikke er et problem. Finn ut hva du selv tror på, og ikke la deg overtale med negative innspill – med mindre veldig mange sier det samme. Enkeltpersoner må du ikke la deg stoppe av.

Det er ikke for hvem som helst å satse på et risikofylt innovasjonsprosjekt:

– Det må være modige folk som tør litt. Som er villige til å ta sjansen!

 • – Les mer i prosjektbanken: Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System
 • – Partnere: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), MT Solutions, Gartnerforbundet, samt en sluttbrukergruppe bestående av flere av Norges største gartnere: Ola Sunde, Jøran Wiig, Johannes Wiig og Tom Arild Bekkeheien
 • – Prosjektperiode: 2019 – 2020
 • – Søknadstype: Innovasjonsprosjekt i næringslivet
 • – Tildelt 5 mill kr