Først i landet med ny og grønn CO2-teknologi

Meråker Grønt AS tar i bruk en ny og bærekraftig teknologi som skal kutte CO2-utslipp og samtidig øke produksjonen av agurk. Bedriften blir den første i Norge som får systemet installert.

Meraker-Gront-Q5-768x434

– I dag tilfører vi ekstra CO2 til plantene ved å brenne propan, og da bruker vi fossilt brennstoff, noe som ikke er helt i tråd med målsettingene til AS Norge. Dette skal vi nå gå bort ifra, og nå ønsker vi å bli bærekraftige og ligge i forkant, sier John Helge Lillevold.

Han er daglig leder i Meråker Grønt AS, som årlig dyrker 2,2 millioner agurker. Agurkprodusenten i Meråker skrev sist uke under på kontrakten med selskapet Greencap Solutions fra Sandnes, som leverer den helt nye teknologien.

Nytt konsept

Teknologien går ut på å fange opp CO2 fra luft og anvende denne i drivhuset for å øke veksten i agurkproduksjonen, i stedet for å tilføre CO2 fra fossilt brensel. Dette gjør at drivhuset bruker mindre energi på å produsere mer mat, samtidig som at utslippene kuttes.

– Konseptet er helt nytt og ingen andre har installert det i Norge. Sammen med et tomatgartneri i Rogaland blir vi de første til å ta i bruk dette. For Meråker Grønt vil det bety bedre kontroll over CO2-nivået, bedre inneklima og klimanøytrale agurker, sier Lillevold.

 

Fremtidens dyrkingsform

I samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har Greencap Solutions brukt de siste fem årene til å utvikle og verifisere teknologien. Nå skal den kommersialiseres.

– Dette blir det første agurkanlegget i verden med denne løsningen, og det er veldig spennende for oss å gjøre dette. For oss har det vært viktig å finne de første riktige og innovative kundene, og det har vi gjort her med Meråker Grønt, sier Jarle Skjæveland, forretningsutvikler i Greencap Solutions.

Dagens løsning med varme- og fuktighetsregulerende lufteluker gjør at drivhusene må tilføre mye mer CO2 enn nødvendig. Med det nye systemet resirkulerer man luften i et lukket system uten å åpne lukene, og man trenger dermed mye mindre CO2.

– Kort fortalt tar vi karboner fra luften, konsentrerer det opp, og plasserer det inn i vekstsonen. Da får man en mye jevnere og høyere vekst, og man slipper denne «jojo-veksten» som man får ved å åpne lukene. Agurkene vil trives mye bedre, sier han.

Vinn-vinn-situasjon

Skjæveland forteller at den bærekraftige løsningen trolig vil bli fremtidens dyrkingsform og revolusjonere måten man produserer på. Selskapet har store ambisjoner, og på sikt er målet at teknologien skal spre seg til alle kontinentene.

– Ved å bruke dette får man frem en mye bedre og mer effektiv produksjon. Det er en vinn-vinn-situasjon, der klima vinner, dyrkeren vinner, og forbrukeren vinner i form av å få enda renere produkter uten fossile kilder, sier han.

Meråker Grønt har fått 9,5 millioner kroner i investeringsstøtte fra ENOVA til prosjektet, og etter planen skal alt være ferdig innen ett år.

– Vi har innovative eiere som ser fremtiden, og jeg er glad for at vi ligger foran i løypa og at vi tar sjansen på dette, sier Lillevold.

Samarbeid med NTE

Med på laget er også NTE, som har bidratt med å skrive ENOVA-søknaden. NTE skal også bistå Meråker Grønt med å utarbeide klimaregnskap, levere elektrotjenester, systemer, og rådgivning innen energioppfølging og kraftforvaltningstjenester.

– NTE har en visjon og en strategi om å bidra til et klimanøytralt og digitalt Trøndelag, og ikke minst et klimanøytralt landbruk. I dette prosjektet får vi brukt bredden i vår kompetanse til å bistå lokalt næringsliv med å skape mer grønn vekst, noe som vil gi Meråker Grønt økt konkurransekraft fremover. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet, sier Jakob Krogsrud, energi og klimarådgiver i NTE.

Dobler arealet

Samtidig som at Meråker Grønt er i gang med planleggingen av det nye, klimanøytrale CO2-anlegget i drivhuset, holder bedriften også på med utbygging, en sak Stjørdals-Nytt omtalte før jul i fjor.

Dagens 5,5 mål areal skal utvides til nye 5,5 mål, og på sikt er målet å produsere fem millioner agurker i året. Nyinvesteringen har en kostnadsramme på oppunder 30 millioner kroner.

Agurkprodusenten sysselsetter i dag åtte personer, og når de har utvidet vil de ifølge Lillevold komme opp i 15-18 ansatte.