BJØRN RYGG-SELSKAP INN I STORSTILT SATSING PÅ KARBONFANGST

Tre fabrikkar som fangar karbondioksid frå luft innan 2027. Det er målet til det nye selskapet Removr.

Sandnes-selskapet Greencap Solutions lagar teknologi som skal kunna fanga karbondioksid. Seriegründer Bjørn Rygg er hovudeigar gjennom BR Industrier.

No lagar dei eit nytt selskap saman med Vanir Green Industries. Greencap Solutions skal eiga 40 prosent av selskapet som har fått namnet Removr.

– Me fokuserer på teknologiutvikling, mens Vanir har evne til å skalera opp industriprosjekt, seier Ørjan Aukland, leiar av Greencap Solutions.

Vanir Green Industries har tidlegare vore med på å løfta batteriprodusenten Freyr ut av startgropa.

Removr har som mål å bygga industrianlegg som fangar karbondioksid rett frå lufta. Eit av argumenta som blir brukt mot karbonfangst, er at det er energikrevjande. Greencap Solutions hevdar at teknologien deira gjer det mogleg å gjera dette utan at det krev for mykje energi.

Direct Air Caputure Farm